infobee.co.uk logo
  • mercedes2.gif

Martynas Driukas. Meditacijos pasekmė - vergas mirė, tegyvuoja imperatorius!

Internete, mokslo atradimų skiltyse galima aptikti daugybę argumentų, kalbančių apie vienų ir kitų meditacijų teikiamą naudą. Kalbama ir įrodyta, kad keičiasi smegenų bangos, todėl gyvenimas ir situacijos gerėja, kūne gaminasi daugiau laimės hormonų, žmogus išsilaisvina iš skaudžių praeities prisiminimų ir t.t. Be abejonės, taip yra.

Gamta_4.jpg

Antras revoliucinis argumentas, kodėl reiktų kiekvienam žmogui išmokti medituoti ir skirti tam bent dvidešimt minučių per dieną, tai kvantinės fizikos mokslo atradimai, rodantys ir įrodantys, kad iš tiesų esame nemirtingos esybės,o fikcinė teorija, kad vadinamoji fizinė mirtis atneša išnykima yra jau sutrinta į dulkes.
Mes, miestiečiai, persmelkti racionalaus mąstymo mėgstam mokslininkų atradimus, ir čia kaip lietus iš giedro dangaus gimė nauja ,,mokslinė religija”, ar gal ,,tikėjimas”, nes mokslas sako, - mes nemirtingi, ir reikia kažkaip išsiaiškinti kaip save pažinti, prisiminti tai ką pamiršome atėję į šį laikiną – iliuzinį pasaulį.

Vienas garsus savęs pažinimo Meistras yra pasakęs: ,,Ištęstos jogos praktikos netinka šiam pasauliui; dabar žmonės nenori laukti ne tik keletą dienų, bet ir keletą valandų. Mums reikalingi metodai, kurie atneša greitus rezultatus. Jei žmogus įsipareigoja dirbti septynias dienas, šio periodo pabaigoje turėtų pajusti, kad kažkas jame atsitiko. Jis turi tapti kitokiu žmogumi per septynias dienas.
...Kur rytojus tampa tokiu netikru, beprasmiška kalbėti daugelio gyvenimų terminais. Niekas nepasiruošęs klausytis, niekas neklauso. Todėl aš sakau - praktikuokite šiandien ir jauskite rezultatą iš karto. Jaučio vežimo laikais viskas judėjo lėtai, todėl ir meditacijos buvo lėtos. Dabar reaktyvinių lėktuvų amžius, dabar negali įsigalėti lėtos meditacijos. Jos turi būti greitos”.

Būtent iš šio taško mes ir pažvelgsime, ką ir kaip daryti.

Pikčiausias žemojo ego priešas yra dosnumas ir meilė aplinkai, rūpinimasis kitais. Kai mes taip elgiames, ego tiesiog nebeaktyvus, būdamas nebeaktyvus jis pradeda nykti, kaip nyksta netreniruojamas raumuo. Ego atrofuojasi ir gimsta intuicija.

Kvantinės fizikos mokslininkų atradimų pagalba mes jau žinome, kad viskas tėra energija, viskas atomai, ir atomai sudaryti iš dar mažesnių dalelių ir dar mažesnių dalelių... Čia jų reikalas. Mums užtenka tiek kiek jau atrasta, kad logiškai išsiaiškinti kai kuriuos metodus, metodus kurie labai padeda normaliam, inertiškam žmogui tapti Žmogumi. Tonglenas yra Dalai Lamos tradicijos viena pagrindinių praktikų.
Štai ką apie šį metodą sako vienas jo mokinių, dvasinis Mokytojas Gešė Džampa Tinlėjus, -

,,Jūsų dvasia taps didi, tapsite didžia šventa butybe kai jumyse gyvuos didesnis rūpinimasis kitais nei pačiu savimi. Mylėdami kitus labiau už save, jūs tampate didžiu šventuoju, kuriam lenksis žmonės ir dievai. Net jeigu jus kas nors kritikuoja, bara, įžeidinėja, jūsų dvasia neturi prarasti meilės, atjautos ir rūpinimosi tuo, kuris jus įžeidinėja. Tai įmanoma“.

Jura.jpgKažkieno ego tyliai viduje šūktelėjo, - Jei lenksis man žmonės ir dievai, gal visai ir nieko... Taip, bet tai irgi gerai, tai ego bruožas, mąstyti taip savanaudiškai, tai ne tikrasis tu taip mąsto. Šis metodas, atliekamas tikintis naudos sau, vistiek padarys savo darbą. Net jei darysite iš egoistinių paskatų, kad susilaukti sėkmės praktikuojant šią meditaciją, viskas išeis į gerą, ego tiesiog sunyks.
Viskas yra energija, mokslininkai jau sugeba nufotografuoti mintis, mintimis galima vairuoti automobilį, VW firma jau sukūrusi tokį. Kartais išgirdę telefono skambutį mes jau žinome kas skambina, tai yra dėl to, kad mintys materealios, protai, nors ir neapčiuopiami, tačiau materealūs. Mintys visur aplink, mes nuolat siunčiame alfa, beta, teta, gama, delta bangas, vaizdinius, nuolat spinduliuojame, nuolat priimame. Tongleno praktika yra darbas su blogos energijos transformavimu į gerą, Tamsa transformuojama į Šviesą, neišmanymas į Išmintį, liūdesys į džiaugsmą.

Vesdamas užsiėmimus ir mokindamas to žmones, šią praktiką aš truputį modifikavau, sudėjau kai kurias apsaugos priemones, tiems kurie vis dar per stipriai tapatinasi su kūnu.

Ši praktika labai gerina mūsų karmą, mes didžiuliais kiekiais renkame nuopelnus, kurių pagalba gali atsiskleisti dvasia. Dvasinių nuopelnų pagalba vystosi dvasinis kūnas, dar vadinamas saulės kūnu, nemirtinguoju kūnu.
Grynasis Tonglenas, pagal Mahajanos tradiciją, kuriai atstovauja Dalai Lama atrodo taip: Atsisėdate, tiesia nugara, užmerkiate akis. Nusiraminate ir susikaupiate. Dabar darysite didingą darba kuris naudingas visai visatai, ir kad jį atliktumėte jums visai nereikia išeiti iš savo mažos virtuvėlės su prašmatniu kostiumu, ar kad parodytų per tv, jog padarėte kažką gero. Tai ego žaidimai. Šį tikrai Didingą darbą galima atlikti vienam, niekam nepasakojant, bet kur ir bet kada.

Gamta_5.jpgTaigi, aš (meditatorius) sėdžiu tykiai nusiteikęs. Širdies plote vizualizuoju savo širdį aplipusią juoda mase, ta juoda masė tai mano asmeninis savanaudiškumas, savimeilė, pagieža ir visi kiti niekingi bruožai. Aš matau savo širdį aplipusią tamsiu neišmanymu, dėmėmis. Tada aplink save vizualizuoju pragarus, matau kaip kenčia juose žmonės, kaip jie ten kankinami savo paties kvailumo ir neišmanymo. Stebiu juos ir darau įkvėpimą. Su įkvėpimu traukiu iš kenčiančių butybių jų visą sielvartą ir neišmanymą juodo debesies pavidalu, traukiu į savo širdį ir kai juodas debesis paliečia mano pajuodusią širdį, juoduliai vienas kitą sunaikina. Darau iškvėpimą atgal per širdį ir išspinduliuoju jau šviesą, išmintį, džiaugsmą, išspinduliuoju ją atgal tiems iš kurių sutraukiau juodą debesį. Matom kaip juos užlieja šviesa ir jie išsivaduoja iš kančių. Susirandam kitas kenčiančias būtybes, vėl įkvėpiam jų kančias, traukiam vel į širdį savo ir kartu sunaikinam tiek savo, tiek tų būtybių tamsą. Vėl iškvėpdami išspinduliuojam šviesą. Taip tęsiama kol apvalomi pragarai, tada vizualizuojam mūsų pasaulį, artimuosius, sergančius vaikus, nuteistuosius kalėjimuose, politikus, iš visų traukiam juodą blogybių debesį į save ir taip naikinam tiek savo, tiek kitų salygotumus. Galite vizualizuoti visą planetą, matyti ją tarsi iš kosmoso ir vienu metu traukti tamsą iš jos visos. Taip tęsiate 5, 10, 20, 50 minučių, tiek kiek galite, tiek kiek norite. Tai fantastiška praktika, visas gyvenimas žmogaus, kuris užsiima tokia praktika pradeda taisytis. Jūs tampate labai brangus Dievui, Kosminei Sąmonei. Labai mažai žmonių pasaulyje tai daro, ir jei tai darysite, jūs busite didis. Kai įgusite, galėsite tai daryti bet kur. Stovite automobilių kamštyje, visi nervuojasi, skuba, protai aplinkinių žmonių blaškosi, o Jūs ramiai, darote Įkvėpimą ir Iškvėpimą.... Skleidžiasi dvasios jėga.

Tibeto budistai sako, kad tas, kuris pradeda praktikuoti Tongleną, tuo žmogumi pradeda labai rūpintis vadinamos bodhisatvos, krikšionybėje tai panašu į angelus. Jie pradeda rūpintis, saugo tokį praktikuotoją, visaip jam padeda visose plotmėse, kad tik jis nenustotų taip daryti, parodo ir Gyvenimo ir Mirties paslaptis taip, tarsi atrodo atsakymai patys atėjo, šie pakylėti Mokytojai rūpinasi, kad tik žmogus nenustotų to daryti, nes labai mažai pasaulyje žmonių, kurie linkėtų visiems gero ir degintų blogą pasaulio energiją. Kiek pažystate žmonių kurie visiems linki laimės?

miestas.jpgPer savo vedamus užsiėmimus ir stovyklas susidūriau su žmonėmis, kurių mąstymas privertė šią praktiką modifikuoti, padaryti ją saugesne, nes kartą kelios moterys vienos stovyklos metu, kai aiškinau kaip atlikinėti šią praktiką išreiškė nuogąstavimą, - Aš bijau, kad tie nešvarumai manyje liks, kas tada bus... Kita moteris taip pat panašiai išreiškė savo rūpestį. Kai žmonės labai tapatinasi su kūnu, jiems sunku patikėti, kad gali savo viduje atlikti tokią didingą alchemiją. Sunku patikėti, kad toks menkas žmogus gali savyje sudeginti visos visatos tos akimirkos kančias. Tačiau kaip sakiau, kai ego tirpsta, atsiveria vandenynas, atsiveria proto kalėjimas, pradedame justi Begalybę.

Po tokių nuogąstavimų aš modifikavau šią praktiką, ir man tokia modifikacija labai patinka. Modifikuotas Tonglenas atrodo taip: Širdies plote vizualizuojate Aukščiausiąjį tokį, kokia forma jums yra artimiausia, ar taip kaip Jį suvokiate. Gal tai Krišna, gal Budda, gal Kristus, o gal Kosminė Sąmonė šviesos pavidalu. Kiekvienam pagal supratimą.

Darome įkvėpimą, traukiame juodą kančių debesį ir atiduodame Jam savo širdyje, tam kuris žino ką su juo padaryti. Iškvėpdami išspinduliuojame Šviesą, Išmintį, Džiaugsmą ir dar tuo pat metu balsu kartojame, - Aš linkiu visiems laimės... Aš linkiu visiems laimės... Aš linkiu visiems laimės... Vėl įkvėpdami traukiam debesį iš kenčiančių, iš artimųjų, ir karo zonų, galite improvizuoti. Traukiate juodą debesį, atiduodate Jam, Tam į kurį ligiuojatės, į siekiamybę. Iškvėpdami, išspinduliuodami Šviesą balsu linkime laimės. Rankose dar galime laikyti džipą 108 karoliukų, arba rožančių. Vienas įkvėpimas ir iškvėpimas – vienas karoliukas. Tada mes labai panyrame į šia praktiką, įeiname į tranzą ir praktika tampa labai gyli, labai nuoširdi. Pajungiamos juslės - lyta, kalba, girda. Įjungiama vaizduotė. Užmezginėjamas ryšys, santykiai su Tobula Būtybe, su Supersąmone. Protas įgauna atspalvį to, apie ką nuolatos galvoja. Tokios praktikos dėka mes įgauname atspalvį dieviškumo, skleidžiasi tokios savybės kaip to kurį vizualizuojame. Dėl dosnumo mažėja savimeilė, ir auga tyra savivertė. Laimės linkėjimas balsu dar papildomai perprogramuoja protą, nes laimės linki tik laimingi žmonės. Apgaunam protą. Jei panagrinėsim visas sudedamąsias dalis ir jų naudą, suprasime, kad tai fantastiška tobulėjimo visomis kryptimis praktika, nuostabi ir didinga. Nuostabi psischoterapinė priemonė. Karališka meditacija.

Dar paprastesnė meditacija, jei kažkam labai sunku vizualizuoti, tai tiesiog pasiėmus maldos karolius, atsisėdus tiesia nugara balsu kartoti – Aš linkiu visiems laimės... Aš linkiu visiems laimės... Aš linkiu visiems laimės... Darote įkvėpimą, ir iškvėpdami linkite laimės tiek kartų kiek gaunasi, tada vėl įkvėpiate (per nosį) ir kartojate balsu palinkėjimą. Stengiamasi kartoti ir mintimis, ir tuo pat metu įdėmiai savęs klausyti. Taip koncentruodamiesi perprogramuosite savo protą, pasąmonę, sustiprinsite intelektą, atsiras intuicija. Jei taip tęsite kasdieną, neišvengiamai jus pradės lydėti laimė, nes laimės linkti tik tas, kas jau yra laimingas!

Gamta_3.jpg

Kita labai efektinga praktika yra Giluminis Cirkuliacinis Kvėpavimas.

Giluminis Cirkuliacinis Kvėpavimas Amerikoje žinomas Rebefingo pavadinimu, Rytuose tai viena iš pranayamos formų. Ši technika tūkstantmečius naudojama įvairiuose pasaulio vietovėse - Indijoje ir Tibete naudoja jogai, P.Amerikoje ir Sibiro regionuose - šamanai.

Žmoguje viskas tarpusavyje santykiauja – fizinis kūnas, emocinis kūnas, mentalinis kūnas bei sąmonė, todėl norint turėti pilnavertę sveikatą populiarėja ir vis efektyvesni tampa pratimai ir technikos, kurie apjungia ir sintezuoja tiek fizinį kūną, tiek ir vidinį žmogaus pasaulį. Cirkuliacinio Kvėpavimo (toliau CK) pirmutinė nauda yra išsklaidyti kasdien patiriamą įtampą. Nuo kvėpavimo priklauso gyvenimo kokybė, nes oras gyvybės šaltinis. Be maisto galime išgyventi 40 dienų, be vandens - 5 dienas, be saulės – labai ilgai, o be oro galime išbūti vos tris minutes. Dėka kvėpavimo žmogaus organizmas išskiria 70 procentų medžiagų apykaitos produktų. Aktyvinama simpatinė vegetacinės nervų sistemos sritis, kuri sustiprina organizme apykaitos procesus, padidina raudonųjų kraujo kūnelių, cukraus ir hormonų kraujyje kiekį, sustabdo uždegiminių procesų ir alerginių reakcijų vystimąsį (antinksčių kortikoidai turi stiprų prieš uždegiminį poveikį), padidina arterinį spaudimą, praplečia bronchus. Dėl gilaus sąmonės relaksacinio efekto atsipalaiduoja giluminiai raumenų spazmai.

Pagal psichosomatikos apibrėžimus kiekviena liga dažnai turi ryšį su kažkokia užstrigusia emocija ar destruktyvia paradigma. Cirkuliacinis kvėpavimas pašalina vadinamus emocinius ir mentalinius blokus, to pasekoje daugelis ligų išnyksta savaime. Dabartis negali kokybiškai vystytis, jeigu praeityje buvo užslopintos, užspaustos emocijos. Kai Cirkuliacinio Kvėpavimo metu išvalomas emocinis kūnas ir mentalinis kūnai, žmogus užuot skausmingai reagavęs į aplinkos ir gyvenimo iššūkius, poveikį, pradeda suprasti priežastis ir tampa sąmoningenis. Paprastas pavyzdys, kai žmogus nori į tualetą, bet nėra kur nueiti, arba negali palikti dar keliolika minučių darbo vietos, nes būtinai reikia pabaigti kažkokį darbą. Ar su kentėjimo, sulaikymo jausmu žmogus atlikdamas darbą bus šimtu procentų susitelkęs, efektyvus? Žinoma, kad ne, dalis jo sąmoningumo energijos bus nukreipta į susilaikymą. Tas pats ir su užspaustomis emocijomis, baimėmis, jos nugrimsta į pasąmonę ir nepastebimai, bet labai stipriai įtakoja mūsų kasdieninį gyvenimą.

Giluminis Cirkuliarinis Kvėpavimas - tai metodas kuris padeda pasiekti sąmonės prašviesėjimo, intelekto sustiprėjimo ir išlaisvina iš daugybės problemų. Tai būdas padėti išvalyti savo kūną ir sielą, Šiuolaikinis tobulas metodas, kurį praktikuoja milijonai žmonių visoje žemėje. Tai ypatinga kvėpavimo technika, kuri įgalina kūną ir protą atsargiai persitvarkyti taip, kad padidėtų laimės pojūtis, veiklos efektyvumas, harmonizuoja sveikatą.

Šią praktiką labai mėgsta jaunimas, nes per pirmą sesiją, per vieną valandą gaunama daug ir įvairių patirčių, pojūčių, pasijaučiama ramesniu ir švaresniu. Ne tie laikai, kai vardan rezultato kuris ateis kažkada, žmonės dirbs šiandien. Kai šios praktikos metu žmonės sustiprina savo intelektą, tada galima pakalbėti ir apie rimtesnius dalykus ir praktikas. Kai sakė vienas Indijos šventųjų, Satja Sai Baba, - ,,Pirmiausia duok žmogui tai, ko jis nori, kad po to galėtų norėti to, ką aš turiu duoti“.Savarankiškai nerekomenduojama atlikti Cirkuliacinio Kvėpavimo nepraėjus 6-15 sesijų su priežiura. Rekomenduoju savo mieste susirasti ir išbandyti šia fantastišką savęs valymo, tobulėjimo, sveikatinimo techniką.
Sąmoningas Kvėpavimas, Cirkuliacinis Kvėpavimas, Rebefingas reiškia – antras gimimas. Taip iš tiesų ir įvyksta. Kaimo karalius mirs, ir gali gimti visatos imperatorius, Dievo sūnus.

Tik po tokių efektingų, stiprių praktikų žmogus pradės suprasti, kad Gyvenimas - tai ne problema kurią reikia spręsti, o stebuklas, kurį reikia išgyventi. Tada senatvę ir vadinamąją fizinę mirtį pasitiksime ne kaip liūdni nukaršę pensininkai, kurie niekam netinkami, o su triumfu, kaip amžini kosminiai keliautojai, su šypsena ir džiaugsmo ašara akyje.

zalias.jpg

 

 
 
Peržiūrų: 4653
Komentarų dar nėra. Galite tapti pirmas!
Komentuoti gali tik registruoti vartotojai! Užsiregistruokite dabar!
MŪSŲ DRAUGAI